annakempisty.pl

...

Tag: dlaczego ludzie chodzą do wróżek

Dlaczego ludzie chodzą do wróżek?

Popyt na usługi wróżbiarskie jest na stałym, bardzo wysokim poziomie. Mimo kolosalnego rozwoju cywilizacyjnego i rozkwitu nauk ścisłych, ludzie w dalszym ciągu korzystają z pomocy tarocistów, wróżek i jasnowidzów. Skąd ten paradoks? Z jakich powodów ludzie chodzą do wróżek i czy można się od nich uzależnić? Jak wygląda przekrój społeczny stałych klientów gabinetów wróżbiarskich i czy biznes oparty na wróżbach ma przed sobą świetlaną przyszłość?

Racjonalne powody

Wróżby kojarzą się z dawnymi czasami, gdy naturalne zjawiska tłumaczone były ingerencją sił wyższych. Myśląc o klientach wróżek, nasuwa się przypuszczenie, że są nimi ludzie niewykształceni, którzy nie rozumieją świata, w którym żyją. To bardzo wygodne wyjaśnienie zjawiska, ale dalece zmyłkowe. Bezpośrednie powody kontaktowania się z wróżkami są na wskroś racjonalne, jakkolwiek to nie brzmi. Fundamentalna jest ciekawość tego, co pojawi się w kartach, a dochodzą do tego inne czynniki. Ludzie korzystają z usług wróżek, gdy stoją przed ważnymi problemami życiowymi. Mogą się one wiązać ze sferą zawodową lub prywatną. Mając problem z podjęciem konkretnej decyzji, zasięgają rady specjalistki od kart i wróżenia. Wróżki spełniają również naturalną potrzebę wygadania się przed drugim człowiekiem. Ludzie, niezależnie od wieku i płci lubią wyrzucić z siebie to, co mają w sercu, ale wstydzą się zapisać do psychoterapeuty. Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach kryzysowych to kolejny powód zgłaszania się do wróżek. Częstym gościem wróżbitów są kobiety i mężczyźni, którzy doznają rozczarowania miłosnego lub innej turbulencji życiowej. Pragną pocieszenia i z tego powodu korzystają z takich usług.

Profil klienta wróżek

Wbrew pozorom klientami wróżek i wróżbitów nie są ludzie, którzy przespali proces edukacji. Jak informują specjalistki od stawiania kart tarota, zgłaszają się do nich ludzie w różnym wieku i statusie społecznym. Pomocy u wróżek szukają zarówno gospodynie domowe z małych wiosek, jak i managerowie międzynarodowych firm. Szukają tam pocieszenia, wysłuchania i porad. Niektórzy z nich determinują swoje przyszłe kroki zawodowe od tego, co powiedzą karty. Wiele spośród wróżek to zawodowe psycholożki, które spełnią tę samą funkcję, co specjalistki w gabinetach psychoterapeutycznych. Bardzo często zgłaszają się do nich ludzie z wyraźnymi problemami psychicznymi. Uzależnienie kojarzy się z substancjami odurzającymi l środkami psychoaktywnymi, jednakże uzależnić się można również od konkretnych zachowań. Uczciwe wróżki odsyłają takich klientów na przymusowy detoks od wróżenia.

Lukratywny biznes wróżbiarski

Wróżbiarstwo jest niezwykle lukratywnym sposobem na biznes i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Ludzie potrzebują pocieszenia i szukają nadziei w kryzysowych sytuacjach. Biorąc pod uwagę naturę klienta, podobną branżą jest coaching. Jedną z ważniejszych sekcji w prasie są horoskopy, a drzwi gabinetów wróżbiarskich praktycznie się nie zamykają. W Internecie jest sporo kanałów wróżbiarskich z podanymi adresami mailowymi do wróżek, a w telewizji nie brak programów ezoterycznych. Natura człowieka jest niezmienna, a wróżki dostarczają tego, czego potrzebuje. Jak to się mówi, gdzie popyt, tam podaż.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.